Vil du være med til at beskytte borgernes data i et digitaliseret samfund? Ønsker du, at blive

Læs mere

Med det nye specialudvalg ønsker Datatilsynet at give interessenter et indblik i tilsynets internationale arbejde og at

Læs mere

Datatilsynet offentliggør i dag en tjekliste, som skal hjælpe børnehaver og vuggestuer med at overholde databeskyttelsesreglerne, når

Læs mere

Danmark har i dag fået en ny whistleblowerordning. Den kan bruges af alle til at indberette nogle

Læs mere

Datatilsynet har anmeldt Frederiksberg Kommune til politiet, da tilsynet vurderer, at kommunen ikke har levet op til

Læs mere