Af og til opstår spørgsmålet, om en fagforenings aktiviteter er omfattet af markedsføringsloven eller ej, og dermed

Læs mere

For nylig traf Højesteret afgørelse i den såkaldte MPEG 4 retssag. Det der især fik opmærksomhed i

Læs mere

Den 19. december 2008 afsagde Østre Landsret dom i den såkaldte Paypal-sag. Sagen vedrørte en forbruger, der

Læs mere

Kort før jul sendte Forbrugerstyrelsen et forslag til to ændringer af markedsføringsloven i høring. Det foreslås for

Læs mere

En række danske brancheorganisationer har med ikrafttræden den 1. januar 2008 vedtaget et frivilligt kodeks for markedsføring

Læs mere