Læs bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr på retsinfo.dk.

Læs Vejledning om reklame mv. for medicinsk udstyr på retsinfo.dk.

Læs Vejledning om reklame mv. for lægemidler på retsinfo.dk.