10. november 2013

Nyt frivilligt klagenævn for læskedrikreklamer

Forbrugerrådet, Bryggeriforeningen, DRRB (Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening) og DSK (De Samvirkende Købmænd) har oprettet et nyt frivilligt klagenævn, der skal sikre, at retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke i Danmark overholdes. Nævnet modtager og afgør klager over markedsføring af læskedrikke, og nævnet kan også vælge selv at tage sager op.

Læskedrikreklamenævnet kan ikke pålægge nogen sanktioner for overtrædelse af retningslinjerne for markedsføring af læskedrikke, men alene udtale kritik af den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for den pågældende markedsføring. 

Alle afgørelser offentliggøres løbende på klagenævnets hjemmeside.

Læs mere på klagenævnets egen hjemmeside.

Relaterede indlæg

Polish DPA & Virgin Mobile Polska: Incidental safeguards review is not regular testing of technical measures

14 afsluttede undersøgelser med fokus på sikkerhed

Polish DPA & WARTA: Failure to notify a personal data breach without undue delay as a reason for imposing a fine

Polish DPA & ID Finance Poland: Checking potential system vulnerabilities cannot be delayed

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}