10. november 2013

Nye nordiske markedsføringslove

I Sverige træder en ny markedsføringslov i kraft 1. juli 2008. Loven implementerer direktivet om urimelig handelspraksis. Du kan læse mere om ændringerne og teksten i den nye markedsføringslov på Konsumentverkets hjemmeside.

Også i Norge er en ny markedsføringslov, der skal implementere direktivet om urimelig handelspraksis, på vej. Barne- og Likestillingsdepartementet fremsatte således et lovforslag herom i maj måned. Du kan læse mere om de foreslåede ændringer og selve lovforslaget på Barne- og Likestillingsdepartementets hjemmeside.

I Danmark trådte den lovændring, der implementerede direktivet om urimelig handelspraksis, i kraft den 1. december 2007. Læs Forbrugerombudsmandens orientering af 7. maj 2008 om ændringerne i den danske markedsføringslov.

Relaterede indlæg

Polish DPA & Virgin Mobile Polska: Incidental safeguards review is not regular testing of technical measures

14 afsluttede undersøgelser med fokus på sikkerhed

Polish DPA & WARTA: Failure to notify a personal data breach without undue delay as a reason for imposing a fine

Polish DPA & ID Finance Poland: Checking potential system vulnerabilities cannot be delayed

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}