10. november 2013

Loft over bindingsperioder og opsigelsesvarsler vedtaget

Den 19. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring til forbrugeraftaleloven, som betyder, at der nu kommer et generelt loft over bindingsperioder og opsigelsesvarsler i forbrugerforhold. Fremover må erhvervsdrivende således ikke længere binde forbrugerne i mere end 6 måneder. Efter 5 måneder vil man i langt de fleste tilfælde kunne opsige aftalen med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Lange bindingsperioder har især været diskuteret i forhold til tv-abonnementer, avis- og fitnessabonnementer samt abonnementer på webhoteller. Disse grupper vil alle være omfattet af de nye regler.

Loven indeholder to undtagelser, hvor det vil være tilladt at binde forbrugerne i 12 måneder.  Det gælder for det første aftaler om varer eller tjenesteydelser, der skal leveres senest 1 år efter aftalens indgåelse, hvis den samlede pris ikke overstiger 2.000 kr. og den fulde betaling skal ske senest 14 dage efter aftalens indgåelse. Løber aftalen videre efter de 12 måneder, kan forbrugeren imidlertid herefter altid opsige den med 1 måneds varsel til en måneds udgang.

Den anden undtagelse vedrører aftaler om løbende levering af varer eller tjenesteydelser, hvor den samlede pris overstiger 20.000 kr. årligt, og hvor den erhvervsdrivende har afholdt særlige engangsomkostninger, eller hvor der sker en særlig stor værdiforringelse på det leverede.

Loven træder i kraft den 1. januar 2010 på nær for så vidt angår aftaler om levering af tv-programmer, hvor der samtidig som led i aftalen stilles modtageudstyr til rådighed for forbrugeren. Under lovforslagets behandling lykkedes det Viasat, Canal Digital og Boxer at få udskudt ikrafttrædelsesdatoen på netop dette område til 1. januar 2012.

Læs lovforslaget, den vedtagne lov m.v. på Folketingets hjemmeside

 

Relaterede indlæg

Kritik af et apoteks brug af billeder af en tidligere medarbejder

Kritik af et apoteks brug af billeder af en tidligere medarbejder

Afgørelse om brug af Google Analytics fra det østrigske datatilsyn

Afgørelse om brug af Google Analytics fra det østrigske datatilsyn

Alvorlig kritik af Civilstyrelsen for videregivelse af personoplysninger

Alvorlig kritik af Civilstyrelsen for videregivelse af personoplysninger

Alvorlig kritik af Civilstyrelsen for videregivelse af personoplysninger

Alvorlig kritik af Civilstyrelsen for videregivelse af personoplysninger
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}