10. november 2013

Forbrugerombudsmanden får kompetence til at føre gruppesøgsmål på konkurrenceområdet

Fra 1. oktober 2010 kan Forbrugerombudsmanden anlægge gruppesøgsmål på konkurrenceområdet.

En lovændring til konkurrenceloven (lov nr. 495 af 12. maj 2010) gør det fra 1. oktober 2010 muligt for Forbrugerombudsmanden at blive udpeget som grupperepræsentant i gruppesøgsmål på konkurrenceområdet.

Hidtil har Forbrugerombudsmanden haft kompetence til at optræde som grupperepræsentant i gruppesøgsmål efter markedsføringsloven og efter en række love på det finansielle område, men denne kompetence udvides altså nu til også at omfatte konkurrenceområdet. Ved at give Forbrugerombudsmanden denne udvidede kompetence får forbrugerne og mindre virksomheder lettere ved at søge erstatning for de tab, de har lidt, hvis en virksomhed har overtrådt konkurrencereglerne.

Forbrugerombudsmanden vil fremover kunne udpeges som grupperepræsentant i såkaldte gruppesøgsmål, hvor flere personer, der omfatter både fysiske og juridiske personer, påstår sig tilkendt erstatning som følge af det tab, som de har lidt ved, at en eller flere virksomheder har overtrådt bestemmelserne i konkurrenceloven eller EUF-Traktatens artikel 101 og 102 (de EU-retlige forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling, tidligere EF-Traktatens artikel 81 og 82).

Forarbejderne forudsætter, at Forbrugerombudsmanden kun udnytter bemyndigelsen til at optræde som grupperepræsentant, når der er et klart grundlag for, at der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, sædvanligvis en afgørelse fra Konkurrencerådet, en kendelse fra Konkurrenceankenævnet eller en dom, der fastslår, at konkurrencelovgivningen er overtrådt.

Lovændringen har sammenhæng med retsplejelovens § 254 c, stk. 1, nr. 3, hvorefter offentlige myndigheder kun kan udpeges som grupperepræsentant i et gruppesøgsmål, hvis de ved lov er bemyndiget til det.

Relaterede indlæg

Ny afgørelse: Alvorlig kritik af Skatteforvaltningen i sag om underretning

Ny afgørelse: Alvorlig kritik af Skatteforvaltningen i sag om underretning

Vedrørende brud på persondatasikkerheden

Vedrørende brud på persondatasikkerheden

Ny afgørelse: Tilsyn med iagttagelse af oplysningspligten ved hurtigtest i grundskolen

Ny afgørelse: Tilsyn med iagttagelse af oplysningspligten ved hurtigtest i grundskolen

Tilsyn med iagttagelse af oplysningspligten ved hurtigtest i grundskolen

Tilsyn med iagttagelse af oplysningspligten ved hurtigtest i grundskolen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}