Datatilsynet har som resultat af en egendriftsag vurderet, at Nordeas videregivelse af personoplysninger om ...

Læs mere

Datatilsynet har undersøgt et brud på persondatasikkerheden i Justitsministeriets departement. Tilsynet fandt, at Justitsministeriet ...

Læs mere

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik efter et planlagt tilsyn med den behandling af personoplysninger, der ...

Læs mere

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik efter et planlagt tilsyn med den behandling af personoplysninger, der ...

Læs mere

På baggrund af de undersøgte forhold finder Datatilsynet, at Fredensborg Kommunes brug af eksterne ...

Læs mere

På baggrund af de undersøgte forhold finder Datatilsynet, at Vejle Kommunes brug af en ...

Læs mere