Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Civilstyrelsen i en konkret sag videregav unødvendige ...

Læs mere

Datatilsynet har ført tilsyn med Region Midtjyllands procedurer for udstedelse af adgangskort til de ...

Læs mere

Næsted Kommunes behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende til statistiske formål kunne ske med hjemmel ...

Læs mere

Datatilsynet har vurderet, at Tryg Forsikring A/S’ indsamling af helbredsoplysninger om en forsikringstager (klager) ...

Læs mere

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Allerød Kommune ikke har fulgt sine egne retningslinjer ...

Læs mere

Datatilsynet har udtalt kritik af, at Cryos International ApS undlod at give en borger ...

Læs mere