Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om Falck Danmark A/S’ iagttagelse af op-lysningspligten ved ...

Læs mere

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Helsingør Kommune den 29. januar 2020 har ...

Læs mere

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor [advokatselskab] (herefter [advokatselskab]) den 7. juli 2020 ...

Læs mere

Journalnummer: 2021-212-2937 Herning Kommune har den 23. juli 2021 rettet henvendelse til Datatilsynet om ...

Læs mere

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor tilsynet i juni 2019 på eget initiativ ...

Læs mere

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor en borger den 25. juni 2020 har ...

Læs mere