Den 24. december 2020 nåede Kommissionen og Storbritannien til enighed om en aftale, der ...

Læs mere

I forlængelse af Datatilsynets nye strategiske grundlag har tilsynet nu udarbejdet en strategi for ...

Læs mere

Datatilsynet lancerer en ny side om databeskyttelse, som særligt henvender sig til børn og ...

Læs mere

Som opfølgning på en principiel afgørelse om behandling af oplysninger om hjemmesidebesøgende i februar ...

Læs mere

Tre afgørelser illustrerer, hvornår behandling af personoplysninger sker i rent personlig eller familiemæssig sammenhæng ...

Læs mere

Datatilsynet udtaler kritik af, at Randers Kommune ikke har levet op til kravet om ...

Læs mere