Datatilsynet ser regelmæssigt sager, hvor kriminelle skaffer sig adgang til it-systemer, spærrer filerne og ...

Læs mere

Datatilsynet anmelder Vejle Kommune til politiet, da tilsynet vurderer, at kommunen ikke har levet ...

Læs mere

Datatilsynet anmelder Vejle Kommune til politiet, da tilsynet vurderer, at kommunen ikke har levet ...

Læs mere

Datatilsynet har som resultat af en egendriftsag vurderet, at Nordeas videgivelse af personoplysninger om ...

Læs mere

Datatilsynet har som resultat af en egendriftsag vurderet, at Nordeas videregivelse af personoplysninger om ...

Læs mere

Datatilsynet har undersøgt et brud på persondatasikkerheden i Justitsministeriets departement. Tilsynet fandt, at Justitsministeriet ...

Læs mere