Datatilsynet har udtalt alvorlig kritik af, at Skatteforvaltningen ikke underrettede en berørt borger om ...

Læs mere

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Skatteforvaltningen den 12. juli 2021 har anmeldt ...

Læs mere

Datatilsynet har ført tilsyn med Falck Danmark A/S’ iagttagelse af oplysningspligten ved behandling af ...

Læs mere

Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen om Falck Danmark A/S’ iagttagelse af op-lysningspligten ved ...

Læs mere

Er du en dygtig og alsidig leder, der kan udbrede den indsigt, som tilsynsaktiviteterne ...

Læs mere

Datatilsynet vurderer, at Region Syddanmark ikke havde sikret sig imod utilsigtet offentliggørelse af personoplysninger ...

Læs mere