Opinions on draft UK adequacy decisions, Guidelines on the application of Article 65(1)(a) GDPR, ...

Læs mere

På baggrund af de undersøgte forhold finder Datatilsynet, at Fredensborg Kommunes brug af eksterne ...

Læs mere

På baggrund af de undersøgte forhold finder Datatilsynet, at Vejle Kommunes brug af en ...

Læs mere

Man skal passe på folks oplysninger – også når man udveksler dem over nettet. ...

Læs mere

Datatilsynet udtaler kritik af Rigspolitiet efter af egen drift at have undersøgt en selvbetjeningsløsning ...

Læs mere